Hileko pieza, Nafarroako Unibertsitateko Nafarroako Ondare eta Arte Katedra

Nafarroako Unibertsitateko Nafarroako Ondare eta Arte Katedrak Nafarroako bilduma publiko eta pribatuetako piezen diziplina arteko ezagutza eta balorazioa bultzatu nahi du, alderdi historikoak, artistikoak eta ikonografikoak eta erabileratik eta funtziotik eratorritakoak barne hartuz. Aztertutako lanen artean, Nafarroako Museoari dagozkionak nabarmentzen dira.de la Universidad de Navarra desea contribuir al conocimiento y valoración interdisciplinar de diferentes piezas de colecciones públicas y privadas navarras, abarcando aspectos históricos, artísticos e iconográficos y los derivados del uso y función. Entre las obras estudiadas destacan las siguiente pertenecientes al Museo de Navarra.